• Taip, bendrovės įgaliotas asmuo, pvz., gamybos vadovas, bendrovės specialistams gali centralizuotai suteikti ar užblokuoti prieigą prie visų bendrovės pildomų elektroninių statybos darbų žurnalų.

 • Internetinėje svetainėje StatybosZurnalas.lt skiltyje yra paskelbti žurnalo pildymo įkainiai. Su paslaugos teikimo kainomis taip pat pateikti kriterijai, kurie sąlygoja mėnesinės įmokos dydį. Tai yra, kuo daugiau asmenų daro įrašus žurnale, tuo daugiau sukaupiama informacijos ir tuo daugiau elektroninių dokumentų pasirašoma. Elektroninių parašų kiekis ir saugojamų duomenų kiekis virtualiame serveryje lemia žurnalo įkainio dydį. Tačiau, statybos darbų žurnalas suprogramuotas taip, kad, pasiekus nustatytą duomenų lygį, žurnalo savininkas ir generalinis rangovas automatiškai bus informuojamas elektroniniu paštu, kad jis priartėjo „prie ribos“, saugykloje išpirktos duomenų talpinimo apimties, ir privalo padidinti saugyklos talpą. Gavęs pranešimą, statybos darbų žurnalo savininkas sumoka papildomą įmoką ir naudojasi jau nauju duomenų talpinimo planu, kuris nurodytas svetainės kainininke.

 • Ne, generalinis rangovas negali inicijuoti statybos darbų žurnalo užvedimo vietoje užsakovo. Sistema prašys užsakovo (statytojo) įgalioto asmens elektroniniu parašu pasirašyti paslaugų teikimo sutartį..

 • Po išankstinės sąskaitos apmokėjimo bus sugeneruota PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos rekvizitus nurodo vartotojas, todėl mokėtojas ir paslaugos gavėjas nebūtinai turi sutapti. PVM sąskaita faktūra automatiškai bus išsiųsta vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 • Taip, visi įrašai, kol nėra pasirašyti, taisomi laisvai, tačiau jeigu žurnale pastebėta klaida ir įrašas (dokumentas) jau pasirašytas, tai galima taisyti, tačiau bus sukurta nauja dokumento versija ir reikės iš naujo surinkti anksčiau pasirašiusių kitų dalyvių elektroninius parašus.

 • Užsakovas (statytojas) gali sustabdyti prieigos teises bet kuriai žurnalą pildančiai organizacijai. Kiekvienos organizacijos administratorius gali suteikti priegos teises savo organizacijos nariams. Prieigos teisės gali būti keičiamos: suteikiančios teisę tik žurnalo peržiūros (skaitymo) galimybes, visiškai neprileisti prie žurnalo arba atvikščiai perleisti administravimo teises. Teisių suteikimas ir atėmimas įgyvendinamas per specialiai sukurtą žurnalo dalyvių registravimo formą.

 • Žurnale sukaupta informacija bus saugoma duomenų centre 5 metus ir prieiga prie šios informacijos bus suteikta arba teismo paskirtam bankroto administratoriui, arba naujiems statinio savininkams. Visais atvejais žurnalo perleidimo veiksmai bus atliekami tik naujam savininkui, pateikus dokumentus, įrodančius jo teises į elektroninį statybos darbų žurnalą.

 • Vienu metu statybos darbų žurnalą gali pildyti ir pasirašinėti neribotas kiekis asmenų.

 • Taip, statybos darbų žurnale daryti įrašą ir pasirašyti galima ten kur yra interneto ryšys.

 • Abonentams, įsijungusiems mobilaus elektroninio parašo paslaugą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., taikomi šie mobilaus elektroninio parašo įjungimo ir mėnesiniai mokesčiai:

  • Mobilaus parašo įjungimas: €0,30 (su PVM)
  • Mobilaus parašo mokestis: €0,50/mėn (su PVM)

  Užsienyje už kiekvieną operaciją papildomai mokėsite kaip už SMS žinutę pagal pasirinkto operatoriaus tarptinklinio ryšio tarifą. Paprastai vienai operacijai prireikia dviejų SMS žinučių.

  Mobilaus parašo paslaugos mokesčiai įtraukiami į abonento mėnesinę sąskaitą už operatoriaus suteiktas paslaugas.

  Paslauga įsijungusiam abonentui išduodamas kvalifikuotas elektroninis sertifikatas, kuris galioja ne trumpiau kaip 2 metus. Apie sertifikato galiojimo pabaigą klientas įspėjamas SMS žinute.

  Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite svetainėje

 • Elektroninis statybos darbų žurnalas neprivalo būti dubliuojamas, pildant popierinį statybos darbų žurnalą. Siekiant sumažinti biurokratinę naštą ir siekiant sutaupyti laiko dokumentų paieškai, ir buvo sukurtas elektroninis statybos darbų žurnalas.

 • Galite savarankiškai inicijuoti elektroninio statybos darbų žurnalo atidarymą. Jeigu turite klausimų, galite skambinti internetinėje svetainėje nurodytu telefonu ir mūsų konsultantai visada Jums padės. Svetainės skiltyje galite susiekti su mumis ir užduoti visus rūpimus klausimus.

 • Darbuotojų mokymai, kaip naudotis elektroniniu statybos darbų žurnalu, vykdomi atskiruose mokymo grupėse. Esant didesniam darbuotojų skaičiui, (daugiau kaip 10) mokymai gali vykti organizacijų biuruose, į kuriuos atvykstų mūsų specialistai. Mokymai vykdomi visuose didesniuose Lietuvos miestuose. Apie mokymo kursų laiką ir mokymo vietą informuojame savo internetinėje svetainėje.

 • Statybos žurnalo pildymą privalo inicijuoti ir pradėti pildyti tik užsakovas (statytojas). Pastarasis privalo elektroniniu parašu pasirašyti sutikimą vesti statybos darbų žurnalą elektroniniu būdu.

 • Taip. Kadangi Elektroninio parašo įstatymas Nr. VIII-1822 Lietuvoje įsigaliojo 2000 m. liepos 11 d. ir IS „Infostatyba“ didelę dalį informacijos pildymo ir talpinimo informacinėje sistemo atlieka, naudojant saugų elektroninį parašą, tai elektroninis statybos darbų žurnalas yra legalus skaitmeninis dokumentas kaip ir bet kuris kitas Lietuvos Respublikoje saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas.

 • STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numato, kad iki statybos pradžios statybos darbų žurnalą privalo užvesti statytojas (užsakovas). Tačiau, sąskaitos rekvizitus nurodo vartotojas, todėl mokėtojas ir paslaugos gavėjas nebūtinai turi sutapti.

 • Pasibaigus statybos darbams mokėti už žurnalą nereikės.

 • Pasibaigus projektui 5 metus statybos darbų žurnalas bus saugomas nemokamai ir užsakovas turės nemokamą prieigą žurnalo peržiūrai. Po 5-ių metų statybos darbų žurnalas gali būti atidėtas saugojimui magnetinėje juostoje. Šis saugojimo būdas dar 5-iems metams, be atidarymo teisės, kainuoja €65. Jeigu užsakovui prireikia paimti duomenis iš statybos darbų žurnalo, kuris archyvuojamas magnetinėje juostoje, tai ši duomenų atstatymo procedūra kainuoja €115. Tačiau, jeigu statybos metu bus sukaupta vertingų duomenų (kainų statistika, brėžiniai, registro byla, protokolai ir kt.) užsakovas gali mokėti €65 mėnesinį mokestį, kuris suteiks jam teisę nuolatos naudoti statybos metu sukaupta medžiaga kaip duomenų biblioteka.

 • Statybos žurnale yra speciali forma, kurią užpildžius suteikiami įgaliojimai asmenims atsidaryti statybos darbų žurnalą ir jį pildyti. Užpildžius šią formą, kiekvienas įgaliotas asmuo į savo elektroninį paštą gauna pranešimą apie jam suteiktas teises statybos darbų žurnale.

 • Taip, Jūs galite bet kada pakeisti mokėjimo planą per specialią nuorodą elektroniniame statybos darbų žurnale.

 • Taip, elektroninio statybos darbų žurnalo vartotojams sukurta speciali nuolaidų sistema, įgalinanti mokėti mažiau, kai išperkama prenumerata ilgesniam laikui. Priklausomai nuo išperkamo laiko kaina mažinama.

 • Taip, statybos darbų žurnalo pildymą galima sustabdyti ir iki nebus pradėtas vėl pildyti statybos darbų žurnalas, mokėti nereikės. Tačiau statybos darbų žurnalo pildymą sustabdyti galima ne ilgesniam kaip 5 metų periodui.

 • Taip, norint naudotis elektroniniu statybos darbų žurnalu būtina turėti kvalifikuotą mobilų elektroninį parašą.

 • Taip. Šiandien Valstybės Registrų centras, SODRA, VMI ir kt. registrai vedami elektronine forma ir sukaupta informacija saugoma sertifikuotuose serveriuose. Daug nesaugiau laikyti žurnalą statybiniuose nameliuose statybvietėse ir daugybėje knygų, negu saugoti viską serveryje skaitmeniniame formate su atsarginėmis kopijomis ir priegos kontrole.

 • Taip, užvedus elektroninį statybos darbų žurnalą, inspektuojančios organizacijos gali prisijungti prie kaupiamų duomenų. Kiekvienas inspektoriaus prisijungimas yra žurnalizuojamas ir matomas.

 • Rezervinių duomenų kopijų paslauga užtikrina, kad įvykus IT įrangos gedimui, netyčiniam ar tyčiniam duomenų ištrynimui, duomenys bus atstatyti ir Jūs galėsite toliau tęsti įprastą veiklą. Rezervinių duomenų kopijų talpinimas vykdomas, parenkant tinkamą technologiją, užtikrinant ryšio liniją ir sukonfigūruojant sistemas. Vykdoma nuolatinė stebėsena reaguojame į incidentus, profilaktiškai atliekami bandomiieji duomenų atstatymai bei įvykus incidentui atstatomi duomenys. Visa tai pateiktoje paslaugoje už mėnesinį mokestį be jokių kitų paslėptų mokesčių. Taip pat, bendrovės veikla yra draudžiama ir nuo duomenų praradimo, kad bet kuriuo atveju būtų galima klientui atlyginti duomenų atstatymo kaštus.

 • Taip, bendrovė organizuoja mokymus, kurių metu suteikiama laikina prieiga prie StatybosZurnalas.lt mokymų aplinkos.

Dėl elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimo ar mokymų kviečiame kreiptis tiesiogiai!

Susisiekti dėl konsultacijos