Elektroninis
statybos darbų žurnalas

Statybos dokumentų pildymas ir saugojimas

 • Skaidrumas, atsakomybė, kontrolė
 • Nuotolinis pildymas ir pasirašymas
 • Įgyvendinami STR reikalavimai
 • Dokumentų archyvavimas

StatybosZurnalas.lt — tai dokumentų ir procesų valdymo sistema, skirta el. statybos darbų žurnalo pildymui ir saugojimui pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus*. Sistema leidžia standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti įrašus apie vykdomus darbus; įgalina valdomą prieigą prie informacijos, susijusios su statybviete; užtikrina statybos proceso, dalyvių ir įrašų legitimumą.


Registruotis

Susisiekti

* LR aplinkos ministerija oficialiai pripažįsta elektroninę statybos darbų žurnalo formą — žr. ministro įsakymą DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO.

Lietuvos metų gaminys, 2019

2019 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija „Elektroninį statybos darbų žurnalą“ apdovanojo aukso medaliu „Lietuvos metų gaminio“ paslaugų grupėje.

Lietuvos metų gaminys (aukso medalis), 2019
Elektroninio statybos darbų žurnalo pildymas

Visi statybos dokumentai vienoje vietoje!

 • Sekite techninės dokumentacijos redakcijas
 • Peržiūrėkite brėžinių failus tiesiai el. žurnale
 • Kaupkite skaitmenizuotas medžiagų deklaracijas
 • Prie paslėptų darbų aktų prisekite fotografijas
 • Įkelkite darbų kiekių žiniaraščius iš sąmatų
 • Eksportuokite suminius atliktų darbų kiekius už periodą

... ir užbaigus statybą, atsisiųskite el. žurnalo archyvinę kopiją.

Nauda užsakovui (statytojui)

Užsakovas (statytojas)

 • Užsakovas turi galimybę matyti ir reikalauti, kad rangovas tinkamai ir savo laiku vestų įrašus. Viešas dokumentas labiau disciplinuoja statybos proceso dalyvius.

 • Elektroninių įrašų, skirtingai nei ranka rašytų, nėra galimybės suklastoti ir juos lengviau perskaityti.

 • Patikimas dokumentų saugojimas 10 ir daugiau metų. Keičiantis statinio savininkams ir rekonstruojant statinius, informacija nėra prarandama.

Nauda statybos darbų vadovui

Statybos darbų vadovas

 • Leidžia standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti įrašus apie vykdomus darbus, naudojamus produktus ir medžiagas.

 • Nereikia žurnalo perdavinėti iš rankų į rankas — pildyti vienu metu gali keli darbų vadovai.

 • Patogesnis ir greitesnis informacijos įvedimas žurnale su galimybe prisegti nuotraukas bei brėžinius.

Nauda techniniam prižiūrėtojui

Techninės priežiūros vadovas

 • Operatyviai gauna pranešimus apie padarytus įrašus žurnale, paslėptų darbų aktus ir kt. dokumentus, kuriuos jam privaloma vizuoti.

 • Turėdamas prieigą prie visų dokumentų virtualioje saugykloje, gali daugiau laiko skirti techninei priežiūrai, sutrumpinant dokumentų paieškos laiką.

 • Galimybė patogiai kaupti statybų proceso gerųjų praktikų žinyną ir patirtį iš visų statybos objektų.

01

Patogu naudotis

Elektroninis statybos darbų žurnalas prieinamas visiems projekto dalyviams vienu metu įrenginiuose su interneto prieiga — tiek stacionariame kompiuteryje, tiek planšetėje. Be to, šia sistema nesudėtinga naudotis.

02

El. dokumentai

Siekiant užtikrinti, kad informaciją įvestų atitinkami asmenys, naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas, kuris patvirtina statybos darbų žurnalo įrašų vientisumą bei identifikuoja pasirašančiojo asmens tapatybę.

03

Patikima saugykla

Prie kiekvieno statybos objekto galima saugoti su konkrečiomis statybomis susijusius dokumentus: skaitmenizuotus brėžinius, nuotraukas, gaminių pasus ir kt. Jų saugumas yra užtikrinamas priemonių kompleksu.

04

Kontroliuojama prieiga

Užtikriname, kad sistemoje vienu metu prie konkretaus statybos darbų žurnalo be trikdžių gali naudotis visi statybos proceso dalyviai, įskaitant užsakovą, rangovus, techninius prižiūrėtojus bei inspektorius.

Apie mus rašo:

Lietuvos statybininkų asociacija Skaitmeninė statyba Statybos akademija StatybuNaujienos.lt

Dėl el. statybos darbų žurnalo naudojimo ar mokymų kviečiame kreiptis tiesiogiai