Cotenders

Mūsų specialistas taps Jūsų asmeniniu žurnalo pildymo asistentu ir padės tinkamai bei laiku pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą StatybosZurnalas.lt sistemoje pagal aktualių teisės aktų reikalavimus.


Esame sukaupę didelę patirtį, pildant žurnalus tiek mažuose, tiek dideliuose Lietuvos statybos objektuose. Galime pasiūlyti vykdyti žurnalų pildymą pavieniame objekte ar visose organizacijos vykdomose statybose vienu metu.

  • Paslauga teikiama laikantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimų.

  • Kartu su klientu analizuojami bei derinami duomenys apie statybos proceso eigą.

  • Žurnalas pildomas pagal poreikį per visą statybos laikotarpį arba gali būti sustabdytas, kartu stabdant statybos darbus.

  • Į žurnalą įrašomi atliktų statybos darbų rezultatai, bandymo aktai, deklaracijos pagal teisės aktų reikalavimus.

  • Parengti žurnalo įrašai padeda užtikrinti tinkamą statybos procesų eigos fiksavimą.

Konsultuojame visais su žurnalo pildymu susijusiais klausimais nuo statybų pradžios iki statinio statybos užbaigimo.


Dėl el. statybos darbų žurnalo naudojimo, mokymų ar pildymo kviečiame kreiptis tiesiogiai